tirsdag 20. november 2007

Ikke så dejlig å være pappa ... i Danmark?

Jeg ser til min store forskrekkelse på side 14 av siste nummer av fagforeningsblekka HK-nytt som kom i forrige uke, at det kanskje ikke er like dejlig å være pappa i Danmark som i Norge.


Samtidig er det herlig ironisk at den instansen som gir danskene mest pes for dette for øyeblikket, er det markedsliberalistiske Sodoma og Gomorra vi alle kjenner som EU, der Danmark har vært medlem siden 1973.

Jeg siterer fra HK-nytt nr. 9/2007 (så slipper du å laste den tunge PDFen fra lenken over):

Vil holde pappaene hjemme

Den danske regjeringen vil ikke gi barselpermisjon til menn, men det vil EU.

Både Norge, Sverige og Island har regler der deler av barselpermisjonen er øremerket menn. Den danske regjeringen har derimot ikke vært villig til å følge de andre skandinaviske landene. Det kan det bli en endring på nå. Ifølge HK Danmark er et nytt direktiv på vei fra Brussel der nettopp menn og barsel er tema.

– Vi undersøker nå hvordan vi kan lage nye regler for barselpermisjon. Fedre tar ikke permisjon om ikke noe av den er øremerket dem, sier Belinda Pyke, direktør for likestilling i EU-kommisjonen, til HK Danmarks nettsider.

Pyke mener det er viktig at EU-landene lærer av hverandre, og å spre instrumenter som fungerer i noen land til resten av landene i unionen. HK Danmark har lenge hatt pappaperm som en viktig kampsak, og er derfor svært positive til initiativet fra EU.

– Det er utrolig at vår egen regjering ikke gjør noe med dette når det har vist seg å ha så positiv effekt i andre land, sier nestformann Mette Kindberg.

Les for øvrig også hva danske HK selv skriver om saken:
EU vil øremærke barsel til mænd

Nære venner av meg – som har tilbragt flere lengre perioder i dette vårt mest populære utland – bekrefter for øvrig også at danskene har et alvorlig likestillingsproblem. Så der har jeg nok en grunn til å la være å emigrere til Køben med det aller første.

Ingen kommentarer: