lørdag 9. februar 2008

NHO-Bergesen: Show me the money!

I gårsdagens Dagsavisen gikk NHO-leder Finn Bergesen jr. ut og støttet forslaget om en tredeling av foreldrepermisjonstiden, der en tredel forbeholdes pappaene.

Faste lesere av denne bloggen vet at den foreslåtte endringen støttes fullt og helt av Steinbitpappa, og det er derfor kjekt å kunne notere at også toppen på arbeidsgiversiden i det private næringslivet nå gir sin teoretiske støtte til forslaget. Det vil kanskje kunne få noen av etternølerne i Ap og Sp til å våkne og ta standpunkt i riktig retning.

Men har NHO sagt A, så savner jeg sårt en B. Det koster nemlig herr Bergesen jr. fint lite å bare si at han støtter en tredeling, uten å samtidig klirre med mynt. Jeg håper disse signalene også innebærer at han har tenkt å gjøre noe med de lønnsøkonomiske aspektene som jeg har nevnt i mitt manifest for et par måneder siden:

Arbeidsgivere må [...] gi alle arbeidstakere samme lønnskompensasjon som offentlig ansatte har i dag. På den måte vil det ikke innebære husstandsøkonomisk selvmord om den i familien med best inntekt tar lang permisjon.

Er altså NHO-sjefens ord en implisitt lovnad om en slik kompensasjon? Eller er det kanskje et forsøk på taktisk avledning fra AFP-diskusjonen før vårens lønnsoppgjør? Jeg bare spør.

Ingen kommentarer: